Shadow Defender – Phần mềm đóng băng ổ cứng


Tải Shadow Defender Full Crack— > Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Download Link 1
Download Link 2
Hướng dẫn vượt link để download -> Click Xem
Fake ip nếu vượt link thành công mà chưa có link tải -> Lick download

Hướng dẫn cài đặt Shadow Defender

  • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
  • Giải nén phần mềm vừa download
  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
  • Reset máy
  • Mở phần mềm và nhập Key trong file KeyGen
  • Để chuyển đổi ngôn ngữ bạn cần chọn ngôn ngữ và copy file “red.ini” đến đường dẫn “C:\Program Files\Shadow Defender

    Video Hướng Dẫn Sử Dụng

Shadow Defender – Phần mềm đóng băng ổ cứng

Trả lời

Chuyển lên trên