Auto Click Không Chiếm Chuột xClicker V2.6.0.2

xClicker V2.6.0.2 là Phần Mềm Chuột Lặp Lại Nhiều Lần Liên Tục

Tải Clicker V2.6.0.2— > Download Link Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Fake ip nếu vượt link thành công mà chưa có link tải -> Lick download
Lưu ý Ko Nên Nâng Cấp bản Mới Tránh Lỗi

Hướng Dẫn Sử Dụng Clicker V2.6.0.2
1. Mở Game Cần Auto lên và Sau Đó Click Tọa Độ kéo Chuột tới Chỗ Game cần click .
Muốn Nhiêu Tọa độ thì làm bấy nhiêu

2 . Chọn Lặp Lại vô hạn Và Chạy


Video Hướng Dẫn

Auto Click Không Chiếm Chuột xClicker V2.6.0.2

3 bình luận trong “Auto Click Không Chiếm Chuột xClicker V2.6.0.2

Trả lời

Chuyển lên trên