Mouse and Keyboard Recorder – Phần mềm tự động ghi lại thao tác chuột và bàn phím

Mouse and Keyboard Recorder Phần mềm tự động ghi lại thao tác chuột và bàn phím.

Tải Mouse and Keyboard Recorder — > Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Download Link 1
Download Link 2
Hướng dẫn vượt link để download -> Click Xem
Fake ip nếu vượt link thành công mà chưa có link tải -> Lick download
Hướng Dẫn Sử Dụng Mouse and Keyboard Recorder
1.Số lần lặp lại thao tác

2. Bắt đầu ghi lại thao tác

3. Chạy lại thao tác vừa ghi

4. Tốc độ chạy nhanh hay chậm của tao Tác đó
Lưu ý : Lúc ghi thao tác nên làm chậm tránh bị lag sau đó chỉnh tốc độ phù hợp là được.

Mouse and Keyboard Recorder – Phần mềm tự động ghi lại thao tác chuột và bàn phím

Trả lời

Chuyển lên trên