MOD World Of Tanks

TOOL PFMOD Download -> MOD World Of Tanks -> Free 30 ngày chơi vô tư
Hết Hạn tool liên hệ adm mua nhé
Giải nén ra tệp res copy vào ổ wot là Xong

Vào game bấm esc hiện menu cài đặt ở cuối hàng

Tool b4it Download -> MOD World Of Tanks -> Free 30 Game

Check Updates xong thì mở game wot rồi vào


Cài đặt xong vào Game ALT+H để hiện menu tool
Hết Hạn tool liên hệ adm mua nhé

Thích chức năng gì mở lên nhé

Download -> Giảm Ping tránh ping cao khi chơi game WOT


Tải về cài đặt và chọn game WOT Asia sau đó tăng tốc

MOD World Of Tanks
Chuyển lên trên