Hướng Dẫn Đổi DNS Vào Trang Web bị chặn

Cách 1 : Vào Mạng Tắt IP V6 + Đổi DNS 1.1.1.1 – 1.0.0.1
Hướng Dẫn
1. Vào Network status

2. Click vào Ethernet Sau đó nhấp vào Network and Sharing Center

3. Click vào Ethernet

4.Click Vào Properties

5.Tắt IP v6 Và open dòng ipv4

6.Chỉnh Ip v4 1.1.1.1 – 1.0.0.1 như ảnh dưới sau đó Ok là xong

Cách 2 : Tải phần mềm tự đổi DNS
Warp 1.1.1.1 -> Download

Tải Về Xong cài đặt mở lên là Xong – Dùng Xong nhớ off nó nhé chứ ping khá cao

Hướng Dẫn Đổi DNS Vào Trang Web bị chặn
Chuyển lên trên