TOOL LOL – LIÊN MINH HUYỀN THOẠI

RIOT V1 -> DOWNLOAD TOOL RIOT V1   MK : 123 NẾU CÓ
PV LOL -> DOWNLOAD TOOL PV LOL MK : 123 NẾU CÓ


THUÊ KEY TẠI AESIEUPHAM.COM
ACCSIEUPHAM.COM MUA NICK LOL

HƯỚNG DẪN RIOT V1

NẾU BỊ LỖI ẢNH HIỂN THỊ THÌ TẮT DRAW HẾT ĐI NHÉ 

PHÍM SHIFT – CHỨC NĂNG VẼ
OFF : THỜI GIAN BIẾN VỀ ĐỊCH
OFF : DF ĐỊCH
OFF : DRAW RIGHT BAR

Vào Game không hiện tool thì copy 2 files hotfix Vào tệp liên minh 
Ví Dụ đường dẫn : C:\Riot Games\League of Legends\Game

VIDEO HƯỚNG DẪN TOOL RIOT V1

VIDEO HƯỚNG DẪN TOOL PV LOL 

TOOL LOL – LIÊN MINH HUYỀN THOẠI
Chuyển lên trên