Hack Map Warcraft 3 1.24E , 1.26B , 1.26B – HACK MAP TRÊN GTV PLUS

Để Hack Thành Công 100% Vui Lòng Cài Đầy Đủ Driver

Tải Hack Map Warcraft 3 – 1.24E — > Download Link Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Fake ip nếu vượt link thành công mà chưa có link tải -> Lick download
Tải Version 1.24e( Patch 1.24e) — > Download Link Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Tải Hack Map Warcraft 3 – 1.26A — > Download Link Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Tải Version 1.26A( Patch 1.26A) — > Download Link Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Hack Map Warcraft 3 – 1.26B — > Download Link Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Cheat Map Warcraft 3 — > Download Link Mật Khẩu : 123 Nếu Có
Lưu ý : Chơi game trên GTV Plus thì chọn đường dẫn vào war3 của mình .

Hướng Dẫn Hack Map 1.24E Trên GTV PLUS 2.0

1. TẢI WAR 3 -> DOWNLOAD

2. SAU ĐÓ XÓA TẤT CẢ FILE WAR3 TRONG GTV PLUS 2.0 VÀ COPPY WAR3 ĐÃ TẢI VÀO

3. Giải nén ra Và chạy file Garena Universal MH Bằng run as admin


4. Bấm Ok Và No Như Ảnh

5. Bấm Ok Và Chọn Mục Chứa Game War3 Để Cài Hack Vào

6. Click Vào Start Garena Universal MapHack Rồi Vào Game


Hack Map Warcraft 3 1.24E , 1.26B , 1.26B – HACK MAP TRÊN GTV PLUS

Trả lời

Chuyển lên trên